ReferenceRodinný dům - Praha západ

Rodinný dům - Praha západ

RD Praha - západ CUE
Klient:Rodinný dům - Praha západ
Název:Rodinný dům - Praha západ
Rok realizace:2007
Finanční objem:350 000,- Kč

Popis:

Řídící systém CUE byl v tomto projektu využit pro kompletní ovládání domu. Jedná se o menší rodinný dům do 160 metrů čtverečních v ceně cca 5 mil. Kč, což vyvrací tvrzením, že řídící systém je pouze pro velké domy a movitější klientelu. Hlavními požadavky investora bylo zjednodušení obsluhy technologií v domě pro celou rodinu, možnost zasílání aktuálních informací o stavu domu prostřednictvím SMS a e-mailu a vzdálená správa stavu domu.

V 1. etapě realizace bylo do řídícího systému začleněno ovládání silnoproudu (spínání světel, spínání vybraných zásuvek, ovládání žaluzií, vjezdové brány a garážových vrat), regulace vytápění (kotel Protherm) a zabezpečovací systém (Jablotron). Ovládání domu zajišťoval dotykový panel zabudovaný u vstupních dveří s úhlopříčkou displeje 3,5" (89 mm). Pro odesílání událostí prostřednictvím SMS byla integrována GSM brána Siemens. Cena první etapy byla cca 125.000,- Kč za řídící systém včetně instalace a cca 75.000,- Kč za vybavení rozvaděče moduly pro ovládání silnoproudu.

Vzhledem ke spokojenosti investora se po zkušebním provozu přistoupilo ke 2. etapě. V této části došlo k rozšíření řídícího systému o jeden dotykový panel umístěný v ložnici s úhlopříčkou displeje 6,4" využívaný především pro noční režim domu s předvolbami pro centrální ovládání osvětlení, žaluzií, topení a zabezpečovacího systému. Další ovládací panel byl doplněn do obývacího pokoje a kromě ovládání prostředí domu je zde integrováno hlavně ovládání audio a video techniky. Pro tyto účely byl zvolen přenosný panel s úhlopříčkou 6,4" umístěný v dobíjecí stanici na zdi místnosti. Cena 2. etapy byla cca 150.000,- Kč

Funkce řídícího systému v tomto domě je možné rozdělit na tři části. Do první části patří prosté ovládání jednotlivých funkcí jako je zapínání/vypínání světel, pohyb žaluzií, ovládání teploty v domě, ovládání zabezpečovacího systému EZS a podobně z dotykového panelu uživatelem. Druhá část z pohledu uživatele jsou každodenní úkony, které usnadňují ovládání domu v podobě předvoleb systému např. centrální vypnutí/zapnutí světel, centrální pohyb žaluzií, zabezpečení celého domu nebo předvolených částí, přechod do úsporného režimu po odchodu obyvatel domu atd. Třetí část řídícího systému se stará o automatické funkce a informování uživatelů. Do této části patří např. ovládání žaluzií a teploty v domě v závislosti na ročním období a venkovním počasí, simulace přítomnosti osob a sdělování událostí pomocí SMS nebo e-mailu. Pomocí tří senzorů pro měření intenzity světla a teploty umístěných venku probíhá v domě automatický proces pohybu žaluzií a v průběhu dne jsou žaluzie řídícím systémem nastaveny do optimální polohy tak aby nedocházelo k zbytečnému chlazení domu, ale zároveň aby prostředí bylo vlídné k umístěné flóře. Jednou z dalších funkcí je ovládání domu prostřednictvím zaslání SMS zprávy. Tato funkce je investorem užívána především v situacích, kdy se nečekaně změní doba jeho návratu.

Řídící systém informuje obyvatele domu o změně nadefinovaných stavů prostřednictvím dotykových displejů, SMS a e-mailu např. v případě narušení objektu, závadného detektoru EZS, otevřených oken, v případě závady na topení/klimatizaci a také v případě, že je potřeba servisní zásah na některém z integrovaných zařízení (lampa v projektoru apod.)

Součástí ovládání domu je také webové rozhraní pro vzdálenou správu. Uživatel na přehledném půdorysu vidí momentální stav celého domu a může provádět změny nastavení online přes internet.

Popis vybavení:

Řídící systém CUE
Řídící jednotka ipCUE-alpha
Dotykový panel 3,5" vestavěný do zdi touchCUE-SX/B
Přenosný dotykový panel 6,4" airCUE-6X26
Nástěnný dotykový panel 6,4" touchCUE-6X22
4x čidlo pro měření intenzity světla a teploty sensorCUE
GSM brána Siemens

Audio a video technika Bowers & Wilkins, Denon, Pioneer, Panasonic

Simple Control for Everyone
Orange controls