Komplexní řešení

Pojem komplexní řešení se týká všech středních a velkých zakázek, které naše společnost realizuje a dělí se na dva samostatné celky, které na sebe navazují. První část je příprava projektu a dokumentace pro realizaci a druhou část tvoří realizace zakázky a následný servis.

Správné zpracování projektu je prvním předpokladem pro spokojenost investora a bezproblémovou realizaci zakázky. V rámci zpracování projektu sdělí investor své požadavky a naše společnost následně připraví celé řešení na míru dle zadání včetně kompletního návrhu audiovizuální techniky a řídícího systému. Součástí projektu je samozřejmě jednání s investorem, architektem, stavbou a všemi profesemi, které se na realizaci podílejí a mají návaznost na námi integrované technologie. Následně navrhneme vhodnou techniku a celou koncepci řešení tak, aby technologie odpovídaly požadavkům zadavatele, prostředí, četnosti používání a účelům, pro které mají sloužit. Finálním produktem je projekt pro realizaci zakázky, jehož součástí je technická zpráva vč. schémat zapojení, specifikace veškeré uvažované techniky vč. typů zařízení, výkresová dokumentace se zakreslenými prvky a kabelovými trasami, kabelová kniha a v případě potřeby také projekt silnoproudu a slaboproudu.

Ukázky použití

Kompletní návrh uvažované audiovizuální techniky zahrnuje například projektory, plazmové a LCD monitory, projekční plochy, velkoplošné zobrazovací systémy, interaktivní plochy, vizualizéry, standardní nebo zónové ozvučení včetně mikrofonů a zpracování zvuku, prvky pro distribuci audio a video signálu a zdrojů těchto signálů, videokonferenčních a komunikačních systémů a další zde nejmenovanou techniku.

Kompletní návrh řídícího systému naproti tomu řeší ovládání všech technologií (popřípadě doporučení vhodnějších výrobků), které klient požaduje prostřednictvím dotykových displejů, klávesnic, počítačů, web rozhraní a podobně. Součástí návrhu je samozřejmě integrace audiovizuálních technologií, ovládání prostředí jako jsou např. světla, zatemnění, měření a regulace včetně topení, klimatizace, vzduchotechniky. Pokud se jedná o větší objekt tak se velmi často začleňuje také rekuperace, tepelná čerpadla, zabezpečovací a protipožární systém, kamerový systém, dohled nad bazénovou technologií, saunou, zavlažováním a funkce závislé na počasí, popřípadě vzdálená správa prostřednictvím internetu nebo GSM služeb a mnoho další zde nejmenované techniky.

Realizační část následně obnáší dodávku a instalaci veškeré techniky, její oživení a nastavení, případně naprogramování řídícího systému. V průběhu realizace je samozřejmostí koordinace stavby, všech řemesel a stavební dozor nad zadanou části zakázky. Předáním hotového díla zakázka nekončí a pokračuje záručním a pozáručním servisem. Naši klienti mají možnost uzavření servisní smlouvy s garancí výjezdu již do dvou hodin.

Simple Control for Everyone
Orange controls