Ostatní

V této skupině naleznete řešení, která neodpovídají přímo žádné z ostatních uvedených kategorií. Jedná se převážně o integrace řídících systémů a realizace atypických instalací audiovizuální techniky například ve veřejných prostorách, jednacích sálech, soudních síních, dohledových pracovištích nebo lékařských zařízeních. Zpravidla jsou tyto zakázky řešeny investorovi na míru a velmi často se využívá atypických technologií, které se dále ještě upravují tak, aby odpovídaly prostředí a požadavkům na jejich využívání.

Kde je najdete:

  • veřejné prostory
  • dohledová a dispečerská pracoviště
  • zdravotnická zařízení a operační sály
  • soudní síně se začleněním místnosti pro utajeného svědka
  • jednací sály

 

Nejčastěji řešené technologie:

  • speciální matnice pro přední a zadní projekci
  • atypické projekce
  • velkoplošné projekce a zobrazovací stěny


Ukázky použití

Správné zpracování projektu je prvním předpokladem pro spokojenost investora, bezproblémovou realizaci zakázky a následný bezporuchový provoz. V rámci zpracování projektu sdělí investor své požadavky a naše společnost následně připraví celé řešení na míru dle zadání včetně kompletního návrhu audiovizuální techniky a řídícího systému. Součástí projektu je samozřejmě jednání s investorem, architektem, stavbou a všemi profesemi, které se na realizaci podílejí a mají návaznost na námi integrované technologie.

Následně navrhneme vhodnou techniku a celou koncepci řešení tak, aby technologie odpovídaly požadavkům zadavatele, prostředí, četnosti používání a účelům, pro které mají sloužit. Při řešení těchto projektů se velmi často jedná o místa s požadavkem na nepřetržitý nebo dlouhodobý provoz a vybraná technika musí tyto nároky splňovat. V těchto případech samozřejmě není možné využívat klasická komerční zařízení, ale většinou se vybírají průmyslové systémy s garancí pro nonstop provoz a nízkou poruchovost.

Simple Control for Everyone
Orange controls