Hotely / Kongresy

Audiovizuální techniku naleznete dnes již ve většině hotelů a kongresových sálů, často se však stává, že nákladná prezentační technika není plně využívaná, protože ji personál hotelu neumí správně obsluhovat a klienti pak s technickým vybavením nejsou spokojeni. Nebývá výjimkou, že je používání této techniky natolik složité, že je nutné mít dostatečně technicky zdatný personál čímž se zvyšují náklady na kongresové akce a provoz zařízení. Jednou z možností jak ušetřit a zefektivnit pronájmy sálů je využití řídícího systému. Technický personál nebude muset používat mnoho dálkových ovladačů a učit se obsluhovat jednotlivá zařízení, která jsou často poměrně náročná na přípravu, ale veškeré funkce může volit pouze jedním dotykem prstu na přehledném displeji.

Dotykový display je centrální část umožňující uživateli kontrolu nad veškerou technikou v sále/sálech jednoduše, rychle a z jednoho místa. Displeje jsou provedeny v několika variantách tak aby uspokojily požadavky jakéhokoliv uživatele a jsou plně programovatelné včetně grafického vzhledu. Kromě bezdrátový verzí určených pro přenášení v rámci místností se vyrábějí také v provedení pro položení na stůl nebo pevnou montáž na zeď a do stolu. Samozřejmostí je několik velikostí panelů s úhlopříčkou obrazovky od 3,5“ až po 19“, navržených v různém designu a zpracovaných z více typů materiálu.

Kromě standardního vybavení AV technikou pro naše klienty nejčastěji řešíme začlenění integrovaného ovládání do nových nebo již stávajících zasedacích místností. Řídící systém není pouze multifunkční dálkové ovládání, ale vztahuje do sebe také ostatní prvky v místnosti a navíc přidává vlastní inteligenci, která usnadňuje následné využití techniky. Mezi nejčastěji integrované technologie patří zejména zobrazovací zařízení, ozvučení, distribuce audia a videa, videokonferenční a záznamová zařízení, dále pak samozřejmě osvětlení, stínící technika, regulace vzduchotechniky nebo klimatizace.

Ukázky použití

V praxi pak ovládání často vypadá tak, že obsluha z režie nebo kteréhokoliv sálu pouze na přehledném displeji vybere aktuální konfiguraci sálu a mobilních příček a následně určí jaká zařízení bude moct klient využívat a veškerá technika se již sama připraví k provozu. Veškeré nastavení se děje pod servisním kódem, takže klient následně konfiguraci nemůže změnit a je oprávněn pouze upravit například úroveň osvětlení, zatemnění, teplotu v místnosti nebo zapnout a vypnout projekci pokud k tomu obdržel oprávnění. Ukončení prezentace v sále může proběhnout stiskem jediného tlačítka po němž se veškerá technika korektně vypne a přejde do standby režimu. Speciálně v hotelích se tímto způsobem snižují energetické náklady techniky v sálech. Dnes je již zcela běžná vzdálená správa systému, takže obsluha může sál připravit a dozorovat z jakéhokoliv PC a má kdykoliv přehled o stavu a využití techniky.

Naše společnost při návrhu vybavení přihlédne ke všem požadavkům investora a začlení je do finálního řešení zpracovaného klientovi na míru. Kromě řídícího systému Vám rádi navrhneme kompletní vybavení místností a režií AV technikou zahrnující projekční a zobrazovací techniku, signál management, projekční plochy, interaktivní panely a plochy pro interaktivní prezentaci a vizualizéry, ozvučení, videokonferenční a komunikační zařízení, záznam zvuku, ozvučení a vybavení inteligentními rozvody silnoproudu.V případě rozsáhlejších zakázek zpracujeme projektovou dokumentaci vycházející z komunikace s architektem, stavební firmou a případnými dalšími profesemi jako jsou firmy dodávající nábytek, stínící techniku, osvětlení, vzduchotechniku a podobně. V průběhu realizace je samozřejmostí koordinace všech řemesel, stavební dozor nad realizovanou části zakázky a následný záruční a pozáruční servis včetně servisní smlouvou garantovaných výjezdů. O tom, že naše řešení funguje se můžete přesvědčit v kterémkoliv z řady realizovaných hotelů a kongresových sálů.

Simple Control for Everyone
Orange controls