ReferenceVila - Praha 6 - Hanspaulka

Vila - Praha 6 - Hanspaulka

Vila - Praha 6
Klient:Vila - Praha 6 - Hanspaulka
Název:Vila - Praha 6 - Hanspaulka
Rok realizace:2008

Popis:

V tomto projektu jsme byli postaveni před nelehký úkol navrhnout a realizovat jednoduše ovládatelné centrum domácí zábavy připojené na centrální úložiště s filmy a hudbou. Vzhledem k typu klienta jsme proto využili již hotové řešení společnosti Kaleidescape a společně s již osazenou audio a video technikou začlenili do řídícího systému AMX.

Celé řešení je navrženo tak, aby v obývacích místnostech byly vidět pouze ovládací prvky a zobrazovače a veškerá ostatní technika zůstala ukryta před zrakem uživatelů. Pro ovládání se používají přenosné bezdrátové dotykové displeje s úhlopříčkou 8,4". Touchpanely, centrální jednotky řídícího systému a sestava pro distribuci audia a videa komunikují prostřednictvím datové sítě, takže při realizaci stačily stávající datové rozvody, které se rozšířily pouze o WiFi přístupové body.

Distribuční systém Kaleidescape umožnil umístění diskových úložišť do technické místnosti, společně se čtečkou DVD/CD médií a u zobrazovačů v jednotlivých místnostech jsou umístěny pouze klientské stanice pro přehrávání jednotlivých titulů. Samozřejmostí je stahovaní obalů jednotlivých titulů online prostřednictvím internetu a následné využití při zobrazení knihovny všech titulů.

Popis vybavení:

Řídící systém AMX:

  • Bezdrátové panely s dotykovým displejem 8,4" AMX MVP-8400i
  • Centrální řídící jednotka AMX NI-3100
  • Podružné řídící jednotky pro ovládání jdnotlivých pokojů AMX NI-900

Simple Control for Everyone
Orange controls